Edukacja Twoim sukcesem finansowym tel.: 12 422 70 79

Rekrutacja do szkoły dla dorosłych YORK

Naczelną misją oraz podstawą działania szkoły jest realizacja programu nauczania. Nasze licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Urząd Miasta Krakowa - Wydział Edukacji oraz Kuratora Oświaty na czas nieokreślony. Z chwilą ukończenia ostatniego semestru nauki następuje egzamin maturalny. Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie w Krakowie na AL. MICKIEWICZA 5 POKÓJ NR 9 PARTER.

Zasady rekrutacji w skrócie

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, branżową lub szkołę zawodową. Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w liceum powinni mieć ukończone 18 lat. Placówka oferuje naukę w szkole 4-letniej (zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych).

Zapisy do liceum

Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby Zaocznego L.O. YORK lub wypełnienia On-line formularza zgłoszenia do liceum, który zapewni czasową rezerwację miejsca.
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się na spotkanie w szkole, Państwo sami decydujecie o dogodnym dla siebie terminie dopełnienia formalności zapisu.
Kandydatów przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Nauka w szkole jest płatna (informacja jest dostępna w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

  • świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej; branżowej; gimnazjum; podstawowej
  • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
  • jedna fotografia (37 x 52 mm)
  • dowód osobisty

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.